Tro, Håb & Inspiration

Min plan eller Guds plan?

Luften, der omgav disciplene, var tung af forventning på deres vej til påskefejringen i Jerusalem. De var upcoming stjerner, på vej mod deres store gennembrud. Disciplene havde turneret rundt i…

Nederlagets mester

Leonard Cohen er måske ikke et trosforbillede for mig i ortodoks forstand. Men alligevel adresserer han for mig nogle af det kristne livs dybeste kontraster. Kontrasterne i både at have synden og…