Tro, Håb & Inspiration

Unge, tro og valget 2019

Udfordringen har i anledningen af folketingsvalget den 5. juni stillet nogle spørgsmål til nye vælgere: 1. Hvad tænker du om at skulle stemme? 2. I hvor høj en grad er din tro bestemmende for, hvor du sætter dit kryds? 3. Hvor får du information om partierne fra?

Daniel Thomsen, 19 år, Haderslev

1. Jeg synes, det er et privelegie at kunne være med til at bestemme, hvordan samfundet skal fungere. Så derfor skal jeg selvfølgelig stemme den 5. juni.

2. Min tro påvirker i høj grad mit valg. Det er jo den, jeg har mine værdier og standarder ud fra, og det jeg lever efter.

3. Min viden om de forskellige partier får jeg dels fra mine venner og mine forældre, og dels fra tv.

 

 

 

 

Karen Bay Møller, 21 år, Skjern

1. Jeg glæder mig til at skulle stemme. Selvom min ene stemme ikke kan gøre den store forskel, så synes jeg stadig, det er vigtigt. Men jeg er godt nok rigtig spændt på, hvordan resultatet bliver.

2. Fordi min tro påvirker mine værdier og mit menneskesyn, så bliver der helt klart nogle ting, både værdipolitisk, men også fordelingspolitisk, som er særligt vigtige for, hvor jeg sætter mit kryds.

3. Jeg får nok primært min viden fra tv og nyhedsmedier.

 

 

 

Luise Sand Kristensen, 19 år, Brande

1. Jeg er glad for endelig at kunne stemme, også selvom det kræver lidt tid at skulle sætte sig ind i de forskellige partiers politik og mærkesager. Det vigtigt at få stemt, når vi lever i et demokratisk samfund, hvor vi har muligheden for det.

2. Det er vigtigt for mig, at min tro er en del af alle områder af mit liv, så derfor har min tro også indflydelse på, hvor jeg sætter mit kryds. Det er dog ikke altid nemt, og jeg tror altid, der vil være ting eller holdninger ved alle partier, som ikke helt følger troen og Bibelens principper. I bund og grund tror jeg, det er vigtigt for mig at stemme på en person, jeg har tillid til, og en jeg ved der ønsker at lytte til Guds stemme, og ikke blot hvad resten af verden siger, der er bedst.

3. Jeg har i stor grad hentet viden omkring partierne fra partiernes egne hjemmesider og Facebooksider. Desuden har diverse kandidattests også været til stor hjælp, til at finde ud af hvem jeg er mest enig med. Ikke mindst er jeg så heldig at have en far, jeg kan spørge, der har været inden for politik i mange år, og som selv stiller op til folketinget denne gang.

 

Kristina, som læser til Socialpædagog på Diakonhøjskolen i Aarhus:

1. Jeg glæder mig virkelig meget. Jeg tager vores demokratiske rettigheder meget alvorligt og ser det som en pligt at stemme. Derfor bruger jeg lang tid på at sætte mig ind i og følge med i politik.

2. Min tro er meget afgørende for hvem, jeg stemmer på. Jeg vælger altid et parti, som efter min mening vil gøre mest for mennesker i udsatte livssituationer.
Her pejler jeg efter sætninger i Bibelen som – ”at tage sig af fremmede, faderløse og enker” – Esajas 58,6-7 (om at sætte undertrykte i frihed, give husly til hjemløse mm.) – De 6 diakonaldyder i Matt. 25,35-36.

3. Jeg søger primært info gennem altinget.dk og partiernes hjemmesider. Derudover følger jeg forskellige politikere på Facebook, ser debatter på TV og læser lidt i aviser.
Jeg sparrer med få venner/familiemedlemmer, som også sætter sig ind i politik.

 

Daniel Martin Lanting, stud. theol. Aarhus:

1. Jeg tænker det er rigtig vigtigt at stemme, fordi vi alle har et medansvar for hvordan vores land ser ud, og hvad der sker i vores land. Lige nu mener jeg, det bl.a. er rigtig vigtigt at stemme pga. det fremmedhad, der fylder så meget i dansk politik i øjeblikket.

2. Min tro er helt klart med til at afgøre, hvem jeg ender med at stemme på, fordi den udgør mit syn på verden. Det handler om, hvad der er rigtigt og forkert, og hvilke forpligtelser overfor andre jeg mener, at jeg som enkeltperson og vi som samfund, har.

Min kristne tro er også med til at forme mine værdier og principper, ligesom ateismen for ateisten, og humanismen for humanisten.

3. Jeg finder mest information om partierne på de sociale medier og nyhedsmedierne, men også fra venner, da det er noget, der bliver talt om mange steder, især op til valget.

Her kunne din reklame være
Se også