Tro, Håb & Inspiration

Frøstruphaves nye spor skal handle om Jesus

Frøstruphave Efterskole har taget hul på det nye skoleår med et fyldt elevhold – 135 teenagere.

Frøstruphave Efterskoles vision er at forandre og forankre – så eleverne bliver til dem, de er skabt til at være. Det skal et nyt spor i 10. klasse være med til at bane vej for.

– Vi tror på, at vi bedst kan opnå det sammen med Jesus! Derfor præsenterer vi et nyt spor – Tro og Liv – til skoleåret 21/22 på Frem10, fortæller skolen i præsentationen af det nye spor.

På sporet bliver eleverne udfordret til at:

  • Lære Jesus at kende igennem Bibelen.
  • Få en personlig relation til Jesus.
  • Lede ved at tjene andre.

Som titlen indikerer står Tro og Liv på to ben:

1. Tro

Hvem er Gud? Hvordan viser han sig? Og hvordan kan man forstå Gud? Der arbejdes med bøn, lovsang og nådegaver, og der tages udgangspunkt i det, som står i Bibelen.

2. Liv

Tro og Liv hænger sammen, og eleverne får mulighed for at øve sig på nogle af de ting, som er relevante for et liv i tro:

– Tjene andre og lede.

– Lave en andagt og kigge nærmere på mission.

– Besøge steder, hvor der arbejdes med tro og liv.

Klasserne på Frøstruphave

Frem10 er Frøstruphaves 10. klasses tilbud. Det er et prøvefrit år med fokus på faglig fordybelse uden eksamenspres, personlig udvikling og rummelige fællesskaber. Undervisningen er varieret og utraditionel.

Foruden sporet ’Tro og Liv’ tilbydes tre andre spor, som alle er målrettet fremtidige uddannelser og de kompetencer, der er brug for der. Man kan vælge mellem:

– Håndværk og teknik

– Mennesker og samfund

– Sprog og naturvidenskab

Foruden 10. klasse har skolen 9. klasse samt tilbuddet ’Grøn Gren’ som er et helt særligt tilbud til unge med særlige behov.
Frøstruphave Efterskole ligger ved Nørre Nebel i Vestjylland. Skolens bagland er Indre Mission & KFUM/K

Se også