Tro, Håb & Inspiration

– Vi vil tage ansvar i samfundet

Når KFUM og KFUKs spritnye hovedbestyrelse træder ind i det nye år, står store opgaver i kø.

– Samfundet står med store problemer, hvor børn og unge mistrives i en perfektionskultur. Derfor er det vores ansvar som kristne at tilbyde relevante fællesskaber, fortæller KFUM og KFUKs landsformand, den 29-årige århusianer Martin Hejlskov Thomsen til Udfordringen.

En netop overstået verdenskonference for moderorganisationen YMCA i Århus og et landsmøde i Nyborg satte kursen for børne- og ungdomsorganisationen fra 1878.

– Da vi startede, var der en anden slags behov, som i dag er forandrede i formen, fortæller landsformanden.

– Vi holder fast i værdierne, når vi forandrer måden til tiden. Vi er konstant i dialog med børn og unge, så vi ved, hvad de går op i og taler om. Forstår vi ikke det, kan vi ikke gøre en forskel, mener Martin. Og siden den nuværende vision fra 2012 blev lavet med en ambition om at være en organisation, der nåede ud til flere og nye målgrupper på et kristent grundlag, har KFUM og KFUK vist, at det ikke var tomme ord.

– Vi har startet Børnehøjskoler rundt i landet og Fællesklang-korkonceptet i de store uddannelsesbyer for unge. I år glæder vi os til at åbne ”Fairhuset”, fortæller landsformanden, der til dagligt er partner i virksomheden ”Skole-IT”, der laver løsninger til frie skoler.

KFUM og KFUKs landsformand, Martin Hejlskov Thomsen

”Fryshus” for forandringer

– Vores nye projekt ”Fairhuset” vil give alle unge en fair chance ved at skabe fysiske mødesteder rundt i landet, hvor unge selv får lov til at skabe rummet, fortæller Martin Thomsen. Fairhuset udspringer af ”Fryshuset” i Sverige og ”Forandringshuset” i Norge – begge ledt af KFUK/KFUM. Konceptet er blevet en kæmpe succes i disse lande, hvor man har udviklet metoder, der også videnskabeligt dokumenterer, at have en effekt på unges møde.

– Vi har en forhåbning om, at der også kommer en resonans i Danmark, som kan være et nyt kapitel i KFUM og KFUK. Det skal ikke erstatte alt det, vi gør i dag, men være et supplement.

– For mig er kristendommen en måde at være til på i verden. Den rummer dobbeltheden både at dyrke, blive klogere og udfordre kristentroen, samtidig med vi inviterer unge ind til at blive dannet og tage ansvar for hinanden i samfundet – det vi kalder diakoni. I KFUM og KFUKs trekantede logo ser vi de tre rum: body, mind, spirit.

Trerumstænkning

– Hvis vi straks forventer, at de unge skal folde deres hænder, når de kommer indenfor, skal de først vide, at de træder ind i troens rum. Det kan være voldsomt at træde ind i troens rum, med religiøse symboler og handlinger. Det er ikke Fairhuset. Her tager vi ansvar for andre problemstillinger som udfordringer med trivsel, kom og vær som du er og voks som menneske. Her skal vi åbne op for nye målgrupper, fordi vi har noget relevant at tilbyde for det samfund, vi er en del af, beretter landsformanden. Han er aktiv i KFUM og KFUK, fordi han vil åbne organisationen ud mod verden og tage ansvar i den.

Første spadestik til en ny vision

Den nye hovedbestyrelse skal også tage initiativ til, hvad der skal efterfølge vision 2025.

– Hvad er den næste store drøm for KFUM og KFUK? spørger landsformanden.

– Der nogle ting fra verdenskonferencen i Århus, som vi vil lade os inspirere af i vores kommende vision, afslører han. Fx at turde sætte nogle ambitioner om at bidrage til en mere retfærdig verden, selvom det kan være svært for den danske beskedenhed, hvor nogle ude i foreningerne siger: ”Vi laver jo bare en børneklub her lokalt”. Rent faktisk kan vi sammen med vores søsterorganisationer bidrage til en dagsorden, hvor vi skaber en mere retfærdig verden, slutter KFUM og KFUKs landsformand, Martin Hejlskov Thomsen.

Verdenskonference i Århus

KFUM og KFUK i Danmark arrangerede i efteråret det store verdensevent ”Worldcouncil” for 1000 YMCAs fra hele verden.

– Vores søsterorganisationer er imponeret over den frivillige tradition, vi har i Danmark, fortæller landsformand Martin Thomsen. Flere hundrede frivillige var i gang ved World-council. Det blev et spejl, vi kunne holde op for os selv. Der er nogle ting, vi bare tager for givet, som vi skal glæde os over. Vores brødre og søstre kommenterede også på den unge-drevne organisation i praksis, selv på centrale poster.

Der blev vedtaget en ny vision på verdensplan for YMCA-bevægelsen.
– Det er stærkt at blive enige på tværs af den mangfoldighed, der er i verden.

Populær kirkedisco i Stoholm

KFUM og KFUK i Stoholm har haft kæmpe succes med deres kirkedisco. Det startede i Stoholm Kirkecenter i 2003. I alt har der været 6000 børn gennem tælleapperaterne! Og de har tilmed været nødt til at skære ned på klassetrinene i denne 20. sæson, så det kun er børn fra 3.-5. klasse med 150 til 160 børn hver gang, fortæller Martin Bojer Harregaard til Skive Folkeblad.

Her kunne din reklame være
Se også