Tro, Håb & Inspiration

Ny forstander på efterskolen Alterna

Martin Lysgaard har sagt ja til at blive forstander på den kristne efterskole Alterna fra næste skoleår.

Martin Lysgaard, som er nuværende viceforstander på Frydensberg Efterskole, har sagt ja til at blive forstander på den kristne efterskole Alterna fra næste skoleår.

Alterna er et 11. skoleår, hvor der lægges vægt på oplevelser og karakterudvikling.
Martin og Camilla har flere års erfaring fra efterskole-verdenen bag sig og har også været engageret i mission i Zambia, samt som rejseledere for missionsrejser i Aserbajdsjan og Letland med organisationen YWAM.

Siden 2015 har både Martin og Camilla arbejdet på Frydensberg efterskole. Som viceforstander har Martin blandt andet arbejdet med etablering og beskrivelse af Frydensbergs pædagogiske profil, samt åndelig udvikling i elev- og personalegruppe gennem bøn og lovsang. Camilla har fungeret som pædagog og koordinator, med stort fokus på elevernes udvikling og trivsel i dagligdagen.
Begge er uddannede pædagoger og stammer oprindeligt fra Hillerød-området.

”Vi brænder for at se unge mennesker lære Jesus at kende, og være en del af den proces, hvor unge oplever Guds modning og ledelse i deres liv,” fortæller Martin om parrets motivation til at sige ja til Alterna.

Martin (36 år) og Camilla (35 år) har fire børn, Boas på 13 år, Ronja på 11 år, Noomi på 9 år samt Iva på fire år.
Tak for indsatsen

Det tidligere forstanderpar Ruben og Hanne Holmgreen Falk har stået for et meget stort arbejde med at flytte Alterna fra Mariager til Hillerød. Det har de formået at gøre, mens de samtidig skulle starte en ny skole op, holde alle boldene i gang, skabe et spændende og trygt miljø på skolen for eleverne og opbygge en ny lærerstab med passion for Alternas vision.

”Vi er meget taknemmelige for den indsats, som Ruben og Hanne har gjort og vil gøre til skoleåret er helt slut,” siger Simon Linde, formand for Alternas bestyrelse, og fremhæver Rubens hjerte for mission, discipelskab og hans evner til organisere, strukturere og igangsætte.

Med skiftet til Martin og Camilla som forstanderpar indledes næste fase i Alternas udvikling. Alternas vision er fortsat tydelig: at elever får lov til at opleve mission i både storbyen og udlandet, discipelskab, eventyr og udvikling af det personlige forhold til Gud. Den udvikling vil Martin og Camilla bygger videre på med deres udadvendte gavelægning og pædagogiske erfaring.

”Det er en ny og spændende udvikling med Martin og Camilla ved roret, som vi er overbevist om vil bygge videre på det store arbejde, Ruben og Hanne har lagt for dagen”, siger formand for bestyrelsen, Simon Linde.

Ruben og Hanne fortsætter som forstanderpar frem til udgangen af juli måned.

Her kunne din reklame være
Se også