Tro, Håb & Inspiration

En god veninde

Teksten er et uddrag fra Marie Celine Lundebys bog ”Færdigt arbejde. Andagtsbog for præstationsramte piger”. Bogen er udgivet på Logos Media i 2018.

Det er ufedt ikke at kunne stole på mennesker. Eller at føle sig udenfor, fordi du bliver overset og ikke inkluderet. Gud ønsker ikke, at vi skaber den slags følelser hos andre. Han ønsker, at vi skal være anderledes, og vi skal være med til at skabe gode og sunde miljøer for andre piger.

Vi er Guds børn og skal leve vores liv, så vi peger på ham og giver ham ære. Det betyder, at vi skal skille os ud fra mængden og træde op imod uretfærdighed og undertrykkelse.

Jesus kalder os til at være lys og salt i verden. Det betyder, at det skal kunne mærkes, at vi tror på ham og ønsker at følge ham. Vi bliver forandret, når vi møder Jesus, og det skal vi være stolte af. Vi skiller os ud og er anderledes, fordi Guds skabte et nyt hjerte i os.

Han kommer med sin nåde, omsorg og vejledning og siger: ”Du er mit barn, jeg elsker dig, og jeg vil have dig til at give min kærlighed videre.” Det, som får Guds hjerte til at glæde sig, skal vi også være glade for. Og det, som får Guds hjerte til at briste, skal vi også sørge over.

Gud kan ikke fordrage, at mennesker behandler hinanden dårligt, og han vil, at du skal være en god veninde, en god datter, søster, kollega og nabo. Han ønsker at forandre vores føleleser, længsler og prioriteringer, så de flugter med hans hjertesager. Gud vil, at vi skal være piger efter hans hjerte. Hvad betyder det i praksis?

Når vi læser i Bibelen, ser vi, hvordan Gud vil, at vi skal være. Så vi kan begynde der.

Jeg har lyst til at give dig nogle konkrete eksempler. Bagefter kan du fortsætte listen med andre ting, du kommer i tanke om.

Gode veninder:
1. Bagtaler ikke hinanden (Jak. 4,11).
2. Holder aftaler (Matt. 5,37).
3. Nedbryder ikke, men bygger hinanden op
(Ordsp. 11,9).
4. Stiller op, når der er brug for det (Rom 12,13).
5. Bærer hinandens byrder (Gal. 6,2).
6. Strækker sig langt for hinanden (Matt. 5,41;
Ef. 4,2).
7. Holder af hinanden (Rom 12,10)
8. Vejleder hinanden (Rom 15,14, Kol 3,16).
9. Beder for hinanden (Jak 5,16).
10. Formaner hinanden (Hebr 3,13).
11. Trøster hinanden (1 Thess 4,18).
12. Er ikke misundelige (1 Pet 2,1),
13. Holder på hemmeligheder (Ordsp 11,13).
14. Lyver ikke (Kol 3,9; Ef 4,25).
15. Tilgiver (Kol 3,13; Ef 4,32).

Se også