Tro, Håb & Inspiration

Børn tror på julemanden – voksne tror på Gud!

– Det er en fornærmelse mod voksne kristnes intelligens at sammenligne troen på Gud med troen på julemanden eller tandfeen, siger matematikprofessor John Lennox. Han ses her i samtale med en student på Blindern. Foto: Stein Gudvangen. KPK.

Af Stein Gudvangen, KPK

Vaffeltågen lå tæt over Blindern-torvet, og ind imellem var der køer af studerende, som gerne ville have vafler med syltetøj og flødeskum. Trods gråvejret var der også mange, som gerne ville tale om troen på Gud.

Laget (Norges KFS) brugte nogle timer forrige onsdag på at komme i kontakt med de studerende på Universitetet i Oslo og ”puffe” dem ind i auditoriet, hvor Oxford-professor John Lennox var dagens trækplaster.

Gennem hele den såkaldte ’Skepsisuge’ var temaet forholdet mellem videnskab og tro. Og arrangementerne trak fulde huse.

Norske matematiskere

Matematikeren Lennox indledte med at rose to af verdens førende matematikere, nordmændene Sofus Lie og Nils Henrik Abel, som begge har fået universitetsbygninger opkaldt efter sig.

John Lennox spillede utilsløret på påstande fra en af sine mest markante opponenter i den akademiske verden, nemlig Richard Dawkins.

Denne ateist og skeptiker besøgte Blindern for få år siden og talte blandt andet om sin bog The God Delusion (på dansk ’Illusionen om Gud’), som er en bestseller blandt mange studerende. Dawkins, som var Lennox’ kollega på universitetet i Oxford, mener det er en illusion, at der findes en overnaturlig intelligens, som har designet universet.

De studerende fra Laget uddelte vafler og inviterede medstuderende ind til foredrag om tro på universitetet i Oslo. Her argumenterede professor John Lennox mod Richard Dawkins og hans bog ’The God Delusion’. Foto: Stein Gudvangen. KPK.
Julemanden og tandfeen

I en tidligere paneldiskussion på et universitet sammenlignede Lennox’ ikke-kristne opponent troen på Gud med det at tro på julemanden eller tandfeen.

Lennox svarede ved at spørge tilhørerne, hvor mange af dem, som var begyndt at tro på julemanden eller tandfeen som voksne. Der var ingen hænder at se. Derefter spurgte han, hvor mange som var begyndt at tro på Gud, efter at de blev voksne. Da røg hænderne op over hele auditoriet.

– At sammenligne troen på Gud med den tro børn har på julemanden og tandfeen, er en fornærmelse mod vor intelligens, sagde Lennox til opponenten.

Lennox greb fat i, at dagens mest kendte ateister, ligesom Sigmund Freud, bruger psykologiske termer, når de skal beskrive Mesteren og hans efterfølgere. De betegner troen på Gud som en sygdom.

Til de opmærksomme deltagere i den mere end halvfyldte sal på Blindern sagde Lennox:

– Den slags udsagn blokerer diskusionen om Guds eksistens.

Lennox bestred også Dawkins’ påstand om, at ateister kun bygger på fakta.

– Han siger altså, at ateister ikke har nogen tro, og så skriver han en bog om, hvad han tror på, sagde han til tilhørernes morskab.

Imod ateistenes påstand om, at gudstro ikke er baseret på beviser, sagde Lennox, at troen på Gud netop baserer sig på erfaring og undersøgelser.

– Jeg har studeret Nils Henrik Abels matematiske modeller i flere år, og jeg tror på dem, fordi jeg har sat mig ind i dem og undervist studenter i hans formel, sagde Lennox. Han modsagde ikke direkte den skepsis, mange kan have til en tro på Gud, men han afviste tanken om, at troen ikke kan testes.

Han henviste til det oprindelige græske ord, som handler om at betragte noget på afstand og anbefalede en anden tilgang. Professoren sagde, at gudstroen kun kan testes, hvis man sætter sig ind i den og gør noget for at lære Gud at kende, læser Bibelen og snakker med troende.

– Kristentroen kan afgjort testes. Vi må bare opgive vor skepsis. Du må lytte til, hvad kristendom faktisk er, før du afviser den, sagde han, før han åbnede for spørgsmål fra salen og kom i samtaler med studerende og andre fremmødte.

Ingen nye spørgsmål

Lennox har i årenes løb holdt over 60 foredrag rundt om i Europa af samme type som dem, han holdt i Oslo. På KPKs spørgsmål om han af og til bliver overrasket over, hvad studenter kommer med i diskussion med ham, svarer han:
– Jeg bliver sjældent overrasket over nye spørgsmål. Jeg kan blive overrasket over kvaliteten af spørgsmålene, men ikke over indholdet. Mennesker er de samme nu som før, siger han.

Lennox bruger ellers tid på at overbevise sine mange kristne kolleger i universitetsverdenen om, at de bør gøre ligesom ham og stå frem med deres tro og forsvare den. Han håber, at han kan være en rollemodel for andre, som ikke har erfaringer med at deltage i arrangementer som Skepsisugen. Af helbredsmæssige årsager rejser han nu mindre end før, men synes alligevel, at Norge fortjener et nyt visit.

– Jeg vil rose de unge i Laget. Jeg sætter pris på det arbejde, de har gjort for at få dette op at stå, sagde Lennox, som fremover vil bruge mere tid på at skrive bøger end holde foredrag.

Her kunne din reklame være
Se også