Tro, Håb & Inspiration

Acts Academy lancerer 4 streams

Også lokalerne i Kolding-højskolen har fået et løft.

Højskolen Acts Academy i Kolding tilbyder både nye uddannelser og renoverede lokaler til næste hold elever.

Det er synligt udefra, at højskolebygningen er under forandring. Inden døre har spisesalen fået nyt interiør, store planter og nye, store vinduer mod søen. I løbet af sommeren åbnes der op mellem spisesalen og det nye kirkebyggeri, Samværket.

I det hele taget er der meget på Højskolen Acts Academy, som har fået et løft. Flere lokaler gennemgår en total renovering, så de fremstår tidsvarende, lyse og indbydende til glæde for både elever, stab og gæster.

Undervisning til enhvert potentiale

”Vi tror på, at hvert mennesker indeholder potentialet til noget stort. Og det potentiale vil vi gerne have frem og forme på Acts Academy. Ikke alle er ens, men har forskellige talenter, baggrunde og drømme.

Derfor tilbyder vi til august, udover den øvrige undervisning, også fire ”Streams”, hvor man arbejder konkret med udvikling af kompetencer indenfor specifikke områder,” udtaler forstander Lars Bo Olesen.

På de fire streams bliver skolens egne lærere suppleret med kompetente undervisere og ledere fra det kirkelige bagland.

På Acts Academy kan eleverne fra august vælge mellem fire streams, der på forskellige måder udvikler den enkeltes kompetencer. Samtidig vil eleverne mødes til fælles fag som fx teologi og discipelskab og deltage i særlige studieture. Fotos: Acts Academy

Fire Streams

De fire streams hedder Creative Lab, Lederskab og Innovation, Kommunikation og Story-telling samt Livsmestring.

I ”Creative Lab” arbejdes der med musik, sangskrivning, produktion og kreative udtryk.

I Lederskab og Innovation dygtiggøres eleverne til at lede både sig selv og andre, ligesom de bliver udfordret til at arbejde med et større innovativt projekt.

Som noget nyt bliver der også mulighed for at arbejde med Kommunikation og Story-telling.

Her bliver eleverne dygtigjort i formidling af fortællinger og historier i både skrift og tale.

Det nye fag, Livsmestring handler om at mestre sit liv, og faget er derfor også meget håndgribeligt. I efteråret gennemførte højskolen et pilotprojekt med to elever, som nu begge er i praktik med henblik på fleksjob-afklaring.

Studieture

Til hvert fag knytter sig særligt tilrettelagte studieture, og hver Stream har sin egen uge med intensiveret undervisning, hvor alle elever deltager.

Der er naturligvis fortsat en lang række fælles fag i teologi, discipelskab, samfund og personlighedsudvikling, ligesom praktik i lokale kirker fortsat vægter højt.

”Vi er begejstrede for, at det, vi prøver at skabe, virker! At der udvikles talenter med lyst til at påvirke og bringe forandring til vore kirker og samfund. Det er en stor glæde, at mange nye elever fra både ind- og udland søger om optagelse til august,” slutter Lars Bo Olesen.

Her kunne din reklame være
Se også