Tro, Håb & Inspiration

Aftryk – nyt kursustilbud fra Youth for Christ

Aftryk er YFC’s nye kursusforløb for ung-medarbejdere på efterskolerne.

Hvert år tager mange unge af sted som volontører/giv-et-år-medarbejdere på landets efterskoler. Et år med mange spændende opgaver og udfordringer. De unge skal være forbilleder for andre unge og hjælpe dem igennem et år på efterskole – og det kan til tider være en udfordring.

Youth for Christ starter derfor et kursusforløb for de unge volontører med titlen ”Aftryk”. Et forløb, hvor de unge medarbejdere får redskaber til at blive endnu bedre til at skabe et miljø, hvor efterskoleelevers liv og tro mødes.

Udrustning af volontører

”Forskning fra Center for Ungdomsstudier viser, at noget af det mest afgørende for teenageres identitetsproces er, at de møder signifikante, sekundære voksne, der kan stille dem vigtige og ærlige spørgsmål, og som har tid til at lytte”, skriver YFC på deres hjemmeside.

Nogle af de nærmeste til at tage snakke og være en del af elevernes dagligdag, er de unge volontører. Derfor har de en stor opgave, og YFC ønsker at give værktøjer til at løse opgaven.

Det gøres ved dette kursusforløb, hvor man samler volontørerne fysisk på 2 kursusdage, hvor de bl.a. undervises i ungdomskultur, ”Den gode samtale”, selvledelse og discipelskab.

Derudover vil man have nogle videomoduler med samtaler om problemstillinger, som de unge møder i hverdagen.

Thomas Øhrstrøm Willer er til dagligt præst i Aalborg Vineyard, men er også ungdomskonsulent hos YFC og vil være programleder på forløbet.

Fra ide til virkelighed

– Vi fik ideen ved samtaler med tidligere efterskolelærere og volontører, som gav udtryk for, at året som volontør på en efterskole er det fedeste, men også kan være udfordrende, fortæller Thomas Øhrstrøm Willer fra YFC.

Så tænkte vi, at vi måske i YFC havde noget vigtigt at bidrage med, så volontørerne kan være endnu bedre klædt på til mødet med teenagerne, forklarer han.

Med forløbet ønsker man at fostre volontører, som ved afslutningen kender sig selv bedre, har en bred forståelse af ungdomskultur og identitetsskabelse og kan skabe en kultur på efterskolen, hvor man kan tale sandt om livet og være ærlig om liv og tro, står der på hjemmesiden.

Thomas fortæller, at der i første omgang er tale om et pilotprojekt; men man håber, at det er noget der kommer til at finde sted flere år ude i fremtiden.

Projektet er i gang

Projektet er startet op ved at kontakte et antal efterskoler og tilbyde dem at være med i projektet.

Indtil videre er 7 efterskoler og 37 elever tilmeldt forløbet. Hvis det bliver vellykket, forventer man, at flere efterskoler kommer med.

Man kan læse mere om forløbet på YFC’s hjemmeside – og selv om der står på siden, at tilmeldingsfristen er 15. juni, vil det være muligt at komme med, hvis man kontakter YFC’s kontor.

Om YFC

YFC er en tværkirkelig ungdomsorganisation. Derfor ønsker de at samarbejde med alle kristne kirker i Danmark. Deres fundament er troen på den treenige Gud.

YFC’s vision er, at alle unge I Danmark skal have en fair mulighed for at møde kristen tro.

YFC ønsker at formidle det kristne livs- og menneskesyn til børn og unge gennem ord, handling, musik og oplevelser.

YFC har ca. 2.400 medlemmer i Danmark. YFC er også en verdensomspændende organisation, der arbejder i ca. 110 lande.

Du kan læse mere om dem på www.yfc.dk

Her kunne din reklame være
Se også