Tro, Håb & Inspiration

Mindre lejre gav tættere fællesskab

Billedet er fra sponsorløb på BørneOase. På næste alle lejre – både børne- og ungelejre og lokale SommerOase online lejre var der sponsorløb, hvor der blev samlet penge ind til Børne- og UngdomsOase, DanskOase, Dansk Europamission og Hope Danmark.

Bål, lovsang, fodbold, spikeball, lege, undervisning, fællesskab og mad fra storkøkkener.

Sådan har Anika Follmann Sørensen levet i det meste af sommeren på forskellige lejre på Bygholm Landbrugsskole ved Horsens og på Rudehøj Efterskole i Odder. Hun er landsleder af Børne -og UngdomsOase.

”Vores målgruppe har været samlet for første gang i næsten et år. To år i træk har vores påskelejr været aflyst. Alle er gået glip af ting, der har været aflyst, og de har været ude af skolen i lange perioder.

Det har været vigtigt med sommerlejr både socialt og for at troen kan få nye input. Jeg har også nydt at være med på hver en lejr,” siger Anika Follmann Sørensen.

650 deltagere

Anika Follmann Sørensen er landsleder i Børne- og UngdomsOase.

Ifølge Anika har der cirka været 650 deltagende i alt på sommerens lejre.

”Jeg har mærket taknemlighed fra både børn og unge over lejrene – det at have mulighed for at være sammen. Der har været fest og ballade på den gode måde. Nogle er blevet udfordret til at tage skridt i troen ved at være på lejr uden mor og far. De har undersøgt, om de egentlig selv tror,” siger Anika.

Godt at være få

Normalt har sommerens Oase-lejr været et tilløbsstykke for hele familien i uge 29 med 3500-4000 deltagende. Også i år har restriktionerne sat grænser for antal deltagende, og den helt store lejr er i stedet blevet delt op i mindre portioner for de forskellige aldersgrupper. Det har givet nye erfaringer:

”I stedet for opsplitning af familier til flere aktiviteter har der været ét program for de unge.

De mindre lejre har på mange måder været samlende for målgrupperne. Flere har givet udtryk for, at det var fedt, at det ikke var større. Det giver noget andet, når der ikke er så mange. Vi har tænkt os at holde mindre lejre i løbet af året,” siger Anika.

For krop og sjæl

Anika har sørget for det praktiske rundt omkring og i storkøkkenet. Hun har også stillet op til frivilligt at få smasket lagkage i ansigtet på konfirmandlejren. Alt er ikke gået op i lovsang og undervisning; men der har været plads til leg, fællesskab og bevægelse.

På lejrene har der været ét fast dagsprogram i stedet for de mange valgmuligheder. I stedet for har møderne været tilpasset de forskellige aldersgrupper. Den har stået på fortælling, lovsang og undervisning i børne- og ungdomshøjde.

Bål og pizza

De fysiske aktiviteter har bestået af godter såsom fodbold, træværksted, spikeball, kreativ udfoldelse, bålmad og pizza bagt i udendørs pizzaovn.

Der har været bål på alle lejrene, hvor alle er velkomne – også uden for kirkemiljøet. En sjælden gang sker det, at der dukker nogle op uden relation til det kirkelige miljø, som er blevet inviteret af en ven. Men de fleste kommer fra hjem, hvor tro spiller en rolle.

Få corona-problemer

Restriktionerne har sat loft for, hvor mange der må være med. Men deltagerloftet har flugtet med det antal, der ønskede at være på lejr. Der har kun været få afbud og børn og unge, der ankom senere til lejrene som følge af karantæne.

”Vildt nok er det gået ret snorlige igennem,” siger Anika.

Fra SommerOases side har man anbefalet at komme med en frisk og negativ coronatest.Lejrene har da heller ikke været ramt af smitteudbrud. Ifølge Anika har flere af de unge lejrdeltagere taget imod de to coronastik.

Stor festival

”Vi er vant til en stor festival, hvor vi alle er sammen i en uge. Flere forældre har sagt, at det var mærkeligt at køre væk igen, når de har været oppe og læsse børnene af. Der er en længsel efter det store, samlende fællesskab og at komme tilbage til det normale,” siger Anika.

Næste lejr er i september i weekenden den 17.-19. på Oasehøjskolen. Her bliver dørene slået op for ”ungelejr”. Det vil sige fra 17 år og opefter.

Her kunne din reklame være
Se også