Tro, Håb & Inspiration

Nu tilbyder Alterna også en 9. klasse

Det er den første 9. klasse i efterskolens 38-årige historie. Men eleverne vil blive klædt godt på til Folkeskolens afgangsprøver.

Eleverne skal både have gode oplevelser, lære det nødvendige i forhold til afgangsprøverne og udrustes til at møde livet med det kristne budskab.

Efterskolen Alterna i Hillerød har i 38 år skabt livsforvandlende efterskoleoplevelser for hundredvis af 10. klasses elever. Men når dørene lukkes op igen efter sommerferien til et nyt skoleår, vil der for første gang blive budt ind til en 9. klasse med faglig undervisning og afsluttende prøver.

Hidtil har skolen udelukkende tilbudt prøvefri 10./11. klasse med et stærkt fokus på rejser, tro, personlig udvikling og socialt engagement.

Mest rejsende efterskole

Alterna vil fortsat være Danmarks mest rejsende højskole. 9. klasserne må bare nøjes med tre ugers rejse, siger forstander Martin Lysgaard.

”Vores kendetegn kommer også til at være i højsædet i den nye 9. klasse. Vi vil stadig være Danmarks mest rejsende efterskole, og rammen vil være genkendelig for dem, der kender os,” siger skolens forstander, Martin Lysgaard.

– Vi oplever at få lov at lave en skole, der virker og gør en forskel for unge i 10. klasse. Nu glæder vi os meget til at se de samme værdier og rammer sat i spil i forhold til et alment, fagligt 9. klasses-tilbud, tilføjer forstanderen.

Venter 60 nye elever i det ’rejsende læringsmiljø’

I alt regner Efterskolen Alterna med at kunne byde velkommen til 60 nye elever, når skoleåret 2023-24 ringer ind – to 10. klasser og en 9. klasse med 20 elever i hver. Hvor skolens 10. klasser rejser udenlands mindst syv uger om året, bliver det tre uger for 9. klasses vedkommende – heraf en uge sammen med 10. klasserne.

”Vi betragter det at rejse som en væsentlig del af vores læringsmiljø – også i den nye 9. klasse. Rejserne giver mulighed for at udleve og afprøve det lærte i praksis, så læring kan blive til erfaringer og kompetencer,” forklarer Martin Lysgaard og uddyber:

”I mødet med andre kulturer bliver vores egen horisont udfordret og udvidet, og vores viden og forståelse bliver større. Vores erfaring er, at oplevelser og læring i løbet af rejserne sætter sig dybt og får betydning for resten af livet.”

Både afgangsprøver og udrustning

Matti Jørgensen skal være ansvarlig for 9. klasserne.

I den tid, hvor eleverne er på skolebænken, vil den nye 9. klasse som en selvfølgelighed klæde eleverne solidt på til folkeskolens afgangsprøver. Ansvarlig for den del bliver Matti Jørgensen, som tidligere har været lærer på Efterskolen Frydensberg. Men Efterskolen Alterna vil give 9. klasses-eleverne meget mere end en afgangsprøve og eksamensbevis, pointerer Martin Lysgaard.

”Vi er ambitiøse omkring elevernes dannelse og udvikling i forhold til identitet og overbevisning. Vi ønsker at give dem oplevelser for livet, udruste dem til at møde verden med det kristne budskab samt at gøre en afgørende forskel i andre menneskers liv. Derfor engagerer vores elever sig også som frivillige i både lokale, regionale og nationale projekter, både i kommunalt og frivilligt regi.”

Store forventninger

I det hele taget er Efterskolen Alterna ikke tilbageholdende med at have store forventninger til sine elever – inden for rammerne af et trygt og tillidsfuldt fællesskab med potentiale til at blive livsforvandlende. ”I alt dette er man som elev uundværlig, da læring, fællesskab og praktik er noget, vi gør og skaber sammen,” understreger Martin Lysgaard.

Se også