Tro, Håb & Inspiration

Få smag på mission i sommerferien

Apostolsk Kirke arrangerer missionsfremstød til Nepal og Moldova.

Thomas og Emma Juhl er rejseledere på Turen til Nepal.

Apostolsk kirkes børne-og ungdomsarbejde har i år arrangeret to missionsrejser til henholdsvis Nepal og Moldova for unge, som gerne vil prøve mission i en kortere periode. Der er tale om rejser, som finder sted midt i sommerferien.

Vil udruste unge

– Initiativet er opstået på baggrund af en længsel efter at give unge mellem 18 og 30 år mulighed for at prøve mission og måske derigennem finde ud af, hvad Gud har kaldet dem til. Samtidig er det også en mulighed for at se, hvad Gud er i stand til at gøre gennem dem, fortæller Adam Lundsteen, som er initiativtager og rejseleder for det hold, der skal til Moldova.

– Vores mål er at udruste unge til tjeneste, og vi håber, at der vil være en varig effekt af disse missionsrejser, siger Adam. Det er vigtigt, at de unge bliver klar over, at Gud kan bruge dem på mange måder, og her får vi som rejeledere mulighed for at observere og opmuntre dem til tjeneste.

Han fortæller, at rejselederne kommer til at have kontakt til den lokale kirke, som de unge hører til. De kan så være med til at hjælpe de unge på vej til tjeneste i kirken mv.

Moldova

Rejsen til Moldova giver mulighed for missionsarbejde hos folk, som lever under trange kår og virkelig har brug for en hjælpende hånd. Der arbejdes også på en mulig tur til Ukraine, som er naboland til Moldova. På turen til Moldova vil man samarbejde med de nuværende missionærer Charlotte og Johannes Petersen, som har været i landet i mere end 30 år. Turen til Moldova har plads til 12, og holdet er fyldt op.

Nepal

Nepal har over 30 millioner indbyggere og er et af verdens fattigste lande. Omkring 40% af befolkningen er underernærede, men netop fordi nye skoler opstår omkring i Nepal, hjælper det befolkningen med fremgang, uddannelse og ud af fattigdommen. Dog bekender størstedelen af befolkningen sig til hinduismen og buddhismen, og mange mennesker er endnu ikke nået med det kristne evangelie. Det er disse mennesker, man på denne missionstur skal række ud til.

Rejseledere på denne tur er Emma og Thomas Juhl, og her vil man samarbejde med den nepalesiske bibelskoleleder, Raj Kumar. Han er med til at arrangere missionsarbejde ud fra bibelskolen i hovedstaden Kathmandu denne sommer. Der er plads til 10 på dette hold, og der er stadig i skrivende stund få pladser.
Ikke først til mølle

For at komme i betragtning til missionsrejserne, skal man udfylde et personligt ansøgningsskema og have en samtale med rejselederne. Det handler nemlig ikke bare om at få ”fyldt op”, men at det er de rigtige, der kommer afsted.

Flere ture på vej

Adam og Vivian Lundsteen er rejseledere på turen til Moldova – og initiativtagere til Horizon Summer,

Men det slutter ikke her. Adam Lundsteen og Apostolsk Kirkes Ungdom har visioner om flere missionsture, årlige rejser mv.

– Allerede nu arbejder vi på ”Horizon Winter”, fortæller Adam.

– Vi ønsker at lave en slags discipelskabs træning for de unge, som giver dem mod på at tjene Gud, enten på missionsmarken eller i deres lokale kirke. Vi drømmer om på sigt at kunne sende volontører ud også.

Adam understreger at ”Horizon Mission” ikke kun er for unge fra Apostolsk Kirke. Der er nogle få fra andre kirker med på årets rejser, og man ønsker, at det skal blive et tværkirkeligt projekt, hvor alle kirkeretninger er med. – Også for at vi kan lære af hinandens forskelligheder og forstå, at vi er et, selv om vi kommer i forskellige kirker, slutter Adam.

Man kan læse mere om horizon på akbu.dk/horizon

Se også