Tro, Håb & Inspiration

Sonnich fra Silkeborg skal udvikle børnearbejdet

Danmarks folkekirkelige Søndagsskoler ansætter udviklingskonsulent.

– Det ligger mit hjerte nær at sprede budskabet om Jesus til en masse børn, fortæller Sonnich Sunil Nørtoft Thacker. Privatfoto.

Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler ønsker at blive mere synlige i det kirkelige landskab og har derfor oprettet en stilling som udviklingskoordinator. Blandt flere ansøgere faldt valget på 25-årige Sonnich Sunil Nørtoft Thacker fra Silkeborg, der begyndte i stillingen den 1. marts.

Sonnich skal først og fremmest være med til at synliggøre DFS i Folkekirken gennem forskellige udviklingsaktiviteter. Han skal også udvikle digitale værktøjer for medlemsregistrering og kontingentbetalinger og på andre måder gøre det forenings-opbyggende arbejde nemmere for de over 300 klubber i organisationen.

En stor del af Søndagsskolernes økonomi dækkes af tipsmidler fra DUF, Dansk Ungdoms Fællesråd, og derfor er det vigtigt, at dokumentationen for demokrati og aktiv deltagelse gøres så let som muligt for de frivillige.

En hjertesag

– I stillingen vil jeg være med til at sprede budskabet om Jesus til en masse børn. Det ligger mit hjerte nært, fortæller han og tilføjer:

”Jeg glæder mig til at være med til at udvikle DFS’ arbejde og til at møde frivillige ude i DFS-landskabet til gensidig inspiration”.

Sonnich er ikke en ukendt mand i organisationen. I København, hvor han boede indtil 2018, har han gennem mange år været klubleder, kredsbestyrelsesmedlem og siden 15-årsalderen også lejrleder.

Sonnich flyttede til Silkeborg sidste år, da han skulle giftes med sin udkårne, Sofie, der studerer til lærer på VIA University College i Silkeborg. Selv har Sonnich en kandidatgrad i bioteknologi fra DTU i Lyngby.

Godt kendt med DFS

Efter flyttet sidste år blev han hurtigt valgt ind som formand i Midtjyllands Børnekreds, en af 28 kredse i DFS og begyndte kort efter som juniorkirkeleder og koordinator i Borgerkirken Silkeborg. Derfor har han allerede et indgående kendskab til både organisationen og de kirkelige miljøer, hvor DFS ønsker at være en mere aktiv spiller, når det gælder om at hjælpe med at lave kirke for børn i de lokale sognekirker.

Som person elsker han at møde og arbejde sammen med andre mennesker, og denne styrke ser han som et stort plus, da han i stillingen vil skulle arbejde en del med forskellige projekter i mindre teams.

Sammen med Sofie kommer Sonnich i Silkeborg IMU (Indre Missions Unge). I København var han formand for IMU-afdelingen Bethesdas Unge, så kendskabet til det kirkelige arbejde blandt de lidt større end børnene regner han også med at bringe i spil.

I fritiden er Sonnich passioneret cricketspiller og har været træner for børn 5-11 år i Svanholm, en af de bedste klubber, sporten har i Danmark. Først og fremmest elsker han at bruge tid sammen børn i klubber, på lejre eller i kirken, og slapper af med tv-sport og brætspil.

Sonnich kommer til at arbejde på Landskontoret i Fredericia tre dage om ugen, mens arbejdet de resterende to dage sker ud fra bopælen i Silkeborg.

Se også