Tro, Håb & Inspiration

Take off for iværksætterdrømme

Et nyt kristent iværksætterforløb skal hjælpe unge med at følge deres idéer til dørs.

Powered By YFC sætter luft under vingerne på unges iværksætterdrømme med sloganet Dream, Build, Fly (Drøm, Byg og Flyv).

Youth For Christ (YFC) står bag et nyt forløb, de kalder Powered By YFC, der skal hjælpe unge kristne iværksættere med at få deres idéer ført ud i virkeligheden. Projekterne skal på den ene eller anden måde bidrage til, at flere unge får mulighed for at møde kristen tro.

I november mødtes 25 unge fra hele landet i Århus til en smagsprøve på det nye iværksætterforløb Powered By YFC. En hel dag med undervisning, ideudvikling og vejledning, der skulle give deltagerne en idé om, hvad de kan forvente af forløbet.

– Vi må sikre, at de gode projekter ikke går i stå, siger David Mortensen, landsleder af YFC og projektleder på Powered By YFC.

– Vi møder mange unge med en skabertrang. De unge har gode idéer til, hvordan de vil formidle deres tro og få den ud til andre unge, siger David Mortensen, som er landsleder for YFC og sammen med to andre står bag Powered By YFC.

YFC er en fælleskirkelig ungdomsorganisation. Deres målsætning er, at alle unge i Danmark skal have en fair mulighed for at møde den kristne tro. YFC står bl.a. bag klubmaterialet Rock Solid for børn og dansegruppen Bounce.

David Mortensen håber, at Powered By YFC vil føre til, at endnu flere hører om Jesus. Samtidig vil han gerne støtte unge kristne i at lykkes som iværksættere.

Undgå at gå i stå

Til smagsprøvesamlingen præsenterede deltagerne til sammen 10 forskellige projekter. Hver gruppe bestod af 1-4 personer. Projekterne spænder vidt og bredt. Men de er fælles om den kristne tro og målgruppen, som er andre unge. Gennem bl.a. dans, events, musik og de sociale medier håber deltagerne, at deres jævnaldrende vil møde den kristne tro.

YFC står bl.a. også bag juniorklubben Rock Solid og ungdomsbegivenhederne Wave.

Powered By YFC er tiltænkt unge som allerede er i gang med at udvikle et projekt. Men det er også for unge, der endnu kun går med en god idé til et projekt, som de ikke er startet på. Forløbet skal hjælpe deltagerne med at tænke nyt og kreativt og udvikle deres idéer skridt for skridt.

David Mortensen har bl.a. hentet inspiration i erhvervslivet. Her er der gode erfaringer med at skabe miljøer, hvor nye projekter og virksomheder kan udvikle sig. Morten Davidsen vil gerne tilbyde unge kristne et praktisk forløb, der ikke kun inspirerer og underviser dem, men som også konkret hjælper dem med deres projekter.

– Der sker tit det, at man går i gang med et projekt, men ikke når i mål, fordi man går i stå i processen. Vi vil gerne sikre en bæredygtighed fra idé til virkelighed, siger David Mortensen.

Virksomheder med værdier

Forløbet består af en samling hvert halve år i to år med bl.a. undervisning i iværksætteri, projektledelse og teamsamarbejde. Hver gruppe får en vejleder tilknyttet, som er særlig kompetent på området. Vejlederen skal coache gruppen gennem de forskellige faser i deres ideudvikling. Og så har grupperne mulighed for at sparre med hinanden.

Meningen er, at deltagerne efter hver samling skal gå hjem med en plan for, hvilket skridt i processen de skal tage inden næste samling.
Imellem de halvårlige samlinger har deltagerne adgang til såkaldte Webinare på nettet. Her deler forløbets otte vejledere relevante undervisningsvideoer, som de selv har lavet.

– Jeg arbejder for, at de værdier og kompetencer, der befinder sig i kirkerne, kommer ud i samfundet som levende og bæredygtige virksomheder, projekter og organisationer, siger Peter Bøje, direktør i Charisma Capital International og vejleder på Powered By YFC.
Den kendte musiker Arvid Asmussen er også en af vejlederne i Powered By YFC.

– Jeg synes, det er mega meningsfuldt at lytte til og hjælpe unge, som vil nå andre unge med kristen musik og lovsang, siger Arvid Asmussen.

Take off

Powered By YFC begynder den 20. marts i Århus. Det er stadig muligt at tilmelde sig forløbet. Læs mere på hjemmesiden www.poweredbyyfc.dk.

Her kunne din reklame være
Se også