Tro, Håb & Inspiration

Guds love hjælper os til at leve et lykkeligt liv

– Vi bliver frelst af nåde, men loven minder os om, hvordan Gud gerne vil have, at vi behandler hinanden, mener Filip Ambrosen, der er VVS-installatør og fritidsprædikant på Bornholm.

– Tænk hvis alle overholdt de ti bud, hvilken god verden det så ville være at leve i, tænker Filip Ambrosen.

– Jeg er vokset op i en kristen familie og altid kommet i søndagsskole og har egentlig altid været troende. Men det var først som ung, at jeg forstod, at man er frelst af nåde og hvad det betyder, siger Filip Ambrosen.

Hvad er kernen i din tro?

– At jeg er frelst af Guds nåde alene. Vi skal ikke gøre noget for at blive frelst, og det synes jeg er stort. Fortællingen om røveren på korset viser det rigtig fint. Han sagde blot til Jesus: ”Husk på mig, når du kommer i Paradis”. Han havde ikke noget at komme med eller noget at bytte med. Han var fuldstændig afhængig af Jesu nåde.

Hvor går du i kirke?

– Vi kommer i ELM (Evangelisk Luthersk Mission) og udover det så kommer vi i Hasle kirke, hvor jeg er menighedsrådsformand.

For vores familie er det rigtig vigtigt at komme i kirke. Det giver både fællesskab og fornyelse, når man hører ordet. Det er jo en vandring med Gud sammen med andre kristne søstre og brødre.

Kirkeplanter i Peru

Filip Ambrosen har allerede nået meget i sit liv. Har har været missionær som kirkeplanter i Peru fra 2013 – 2016 udsendt gennem ELM. Han er uddannet VVS-installatør og har eget firma. Desuden er han fritidsprædikant.

Han er gift og har to børn på 11 og 13 år.

– For mig hænger Guds lov og Guds evangelium uløseligt sammen. Men jeg havde ikke fuldt ud forstået konsekvensen af Guds nåde, og livet blev derfor helt vildt svært, for loven blev noget negativt for mig.

Nåde forstås med hjertet

Hvornår vendte det så?

– Da jeg for alvor forstod, at jeg er frelst af nåde, siger han. Ved siden af kaffen ligger hans bibel opslået.
– I Efeserne 2,4 står der, at vi er frelst af nåde, og at det ikke skyldes gerninger for, at ingen skal have noget at være stolt af.

Og så tænkte jeg, at hvis vi ingenting har at være stolte af, jamen, så er det jo godt nok.
Men Guds nåde skal man forstå med sit hjerte, mener Filip Ambrosen. Det er ikke nok, at man bare forstår det med sin forstand.

– Man kan ikke forklare det for folk, så de kan forstå det – det skal åbenbares os. Og det blev det for mig. Og så blev Guds lov vendt til noget positivt for mig, fordi jeg forstod, at jeg er sat fri af den.

Loven er god

Guds lov er ikke desto mindre stadig vigtig at have in mente, mener han. Af flere grunde. For det første, fordi Guds lov fortæller noget om Gud og Guds hellighed. Og uden Guds lov giver frelsen ikke mening.

– Vi blev sendt ud af Paradisets have til at starte med, fordi Adam og Eva spiste af den forbudte frugt. Det var den eneste ting, de ikke måtte, og det gjorde de, – så vi kan ikke lade være.

Vi blev lokket og fristet, og vi faldt i, siger han og holder en lille pause, inden han tilføjer:
– Jeg kan ikke opfylde loven, og derfor har jeg brug for Jesus. Og derfor er loven vigtig.

Jesus sagde selv, at hele loven er opfyldt, hvis man elsker Gud og sin næste. Og det er også kernen i loven for Filip Ambrosen, der alligevel refererer til Moseloven, som han stadig mener, at vi kan tage ved lære af.

– Og egentlig kan du stadig korte det ned til én regel. Nemlig det med, at du skal elske Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl. I det bud er hele loven sammenfattet, kan man sige. For hvis du kan overholde det bud, kan du overholde dem alle.

Hvordan?

– Hvis du har Gud først, og han er kærlighed, så ville du for eksempel ikke kunne sjæle eller lyve, være misundelig eller begære, siger han.

– Hvor vigtig er loven for os i dag? Er den ligegyldig, fordi Jesus døde for os?

– Det tror jeg ikke. Jeg tror stadigvæk, at vi skal forsøge at efterleve de her ting. Ikke for at frelse os selv, men fordi vi ER frelst.

– Nogle af Bibelens love og regler forstår man ikke. Men love som at du ikke må slå ihjel og at du ikke må sjæle og lyve – er jo grundlæggende regler for os. De ligger jo næsten indprentet i os.
Hvis man forestiller sig, at jeg kunne overholde alle de ti bud, så ville jeg jo være et fantastisk menneske at leve sammen med. Men det kan jeg jo slet ikke, siger han og griner.

Vejen til lykke

Alligevel tror han, at loven viser vejen til lykken.

– Der står i Salme 1:
”Lykkelig den, som ikke vandrer efter ugudeliges råd og som ikke går på synderes vej og ikke sidder blandt spottere, men har sin glæde ved Herrens lov og grunder på hans lov dag og nat”.

Vi kan godt se loven som noget meget negativt, men her nævner David Guds lov som noget meget positivt.

Hvilke dele af loven synes du er svære at opfylde?

– Buddet om, at du ikke må slå ihjel, tror jeg ikke kun skal forstås konkret. Hvis jeg for eksempel siger noget til dig, som gør dig ked af det, så har jeg slået en del af dig ihjel. Det er sådan helt firkantet. Og der står også et sted, at hvis du har brudt et af Guds bud, så har du brudt dem alle.

Sådan fejler vi alle.

Helligånden minder os også om de ting, vi gør forkert, så vi kan komme tilbage på kærlighedens spor. Derfor tror jeg også, at det er vigtigt, at vi ikke er fordømmende overfor hinanden, for vi kan være forskellige steder i vores liv og kæmpe mod forskellige ting.

Hvad er meningen med loven?

– Den afspejler Gud, og hvordan han er. Gud, han er hellig, og han er god, og han kan ikke gøre noget forkert. Gud opfylder loven fuldstændigt. Han stjæler og lyver ikke og misunder ikke.
Gud er kærlighed, og han vil gerne have, at vi efterligner ham.

Men vores gamle natur ligger stadig i os. Paulus siger, at ’det, jeg gerne vil, det gør jeg ikke, og det jeg ikke vil, det gør jeg’.

Så en del af mig er jo styret af mit gamle jeg. Men jeg kæmper stadig, og med Guds hjælp vokser troens frugter også frem i os, så vi bliver mere milde, gode og tålmodige.

Og det øjeblik, du siger til Gud: Hjælp mig, for jeg kan ikke selv, så får man Helligånden til hjælp, og så bliver man også mindet om nogle ting i sit liv, som man skal ændre.

Det skal jo leves ud

– Det står også i Jakobs brev: ’Vis mig din tro uden gerninger, så skal jeg med mine gerninger vise dig min tro’.

Og det er jo fuldstændig rigtigt. Hvis jeg for eksempel siger, at jeg elsker fodbold og aldrig spiller eller ser en kamp, så er der jo ikke troværdighed i det udsagn. Sådan er det også med troen i sig selv – uden gerninger er den død. Og fordi jeg tror på Jesus, så forsøger jeg virkelig at leve efter den lov, som Gud har givet. ’

Men jeg gør ikke gode gerninger for at blive frelst. Jeg gør gode gerninger, fordi jeg er frelst. Det er den vej rundt. Man starter med at blive frelst, og derfor gør man gode gerninger.

Her kunne din reklame være
Se også