Tro, Håb & Inspiration

Da New Age kom til kort begyndte Sissi at læse Bibelen

”Han er slet ikke, som jeg troede, han var,” siger Sissi Hallberg om Jesus, som hun lærte at kende, da hun begyndte at læse Bibelen.

Der var mange tanker og oplevelse der ledte op til det, at jeg fandt og valgte at følge Jesus.

Der har blandt andet været flere, der i løbet af mit liv har sagt til mig, at jeg burde læse biblen så jeg ville kunne finde de svar, jeg søgte, i dén. Men mine overbevisninger om biblen var svære at bryde igennem. Jeg havde kun kigget meget lidt i den, men besluttet mig for at tro på, at den var en god historie – en fjer, der var blevet til fem høns, og som primært blev brugt til at manipulere og kontrollere mennesker via frygt.

New Age var min Sandhed

Jeg troede ikke på en Gud. Jeg troede på en universel kraft eller energikilde, hvorfra eller hvormed vi mennesker selv skabte vores egen virkelighed. At vi alle er guddommelige i den forstand. Jeg troede Jesus bare var et symbol på vores bevidsthed.

Og det meste gav faktisk rigtig god mening for mig i mange år på sådan en måde, at jeg virkelig følte, jeg var ved at opdage den dybe tallerken. Sandheden. Eller i hvert fald min sandhed. Så jeg troede på og praktiserede meget af det, jeg nu vil kategorisere som New Age. Manifestation, positiv tænkning, indre barn healing, skyggearbejde, astrologi, numerolog, energiarbejde… alle sådan nogle ting. Og jeg drømte om at nå nye højder på det, jeg så som min spirituelle rejse.

Min spirituelle verden begyndte at ændre sig

Men efterhånden som jeg dykkede mere og mere ned i den her såkaldte spirituelle verden, var der også flere og flere ting, der ikke gav mening for mig overhovedet. Lige de måneder, hvor min verden ændrede sig – eller i hvert fald begyndte på det, var jeg på et businessforløb, hvor det handlede om at finde sit livsformål, lave kvantespring i ens forretning og tjene en masse penge på tre måneder.

Men på det forløb blev flere af de ting, der ikke gav mening, så tydelige for mig, at jeg slet ikke kunne ignorere, at ”det” slet ikke var ”sandt for mig” – det var faktisk lige det modsatte af, hvad jeg mærkede som sandt.

Havde brug for at snakke med en veninde

Jeg kan huske, jeg snakkede med en veninde om den undervisning, jeg modtog på forløbet. Hun siger, ”at vores naturlige tilstand er overflod, at vi alle fortjener en Guccitaske og alle mulige materielle ting”, hun siger, ”at jo højere pris, jeg tager for min ydelse, jo bedre er det for både mine kunder, dem, jeg elsker, og verden”, og hun siger, ”at jeg er nødt til at lyve og lade som om, hvis jeg vil rykke mig i min forretning”.

Imod mine værdier

Men det var slet ikke mine værdier. Jeg tror ikke på, at overflod af materielle ting gør noget godt, men på at minimalisme derimod gør en vigtig forskel, jeg har ikke lyst til at lade mit grådige ego sætte mine priser og bare overhøre min samvittighed, og når det kom til det med at lyve, så føltes det bare så forkert.

Jeg nævnte flere eksempler for min veninde, og så hørte jeg hende sige noget ala ”…jeg synes virkelig, du skal læse biblen, Sissi, jeg synes dine værdier er lige i Guds ånd”, og selvom jeg flere gange på min vej var blevet opfordret til dette, var det første gang, jeg tænkte, ”okay. Så lad mig da læse den Bibel. Jeg kan jo ikke sige, at jeg ikke kan lide gullash, hvis jeg aldrig har smagt det, og så kan jeg vel heller ikke sige, at jeg ikke tror på biblen, hvis jeg slet ikke har læst den.” Så det gjorde jeg.

”Efterhånden som jeg begyndte at forstå og erfare,
gik det op for mig, at alt jeg troede, der stod i biblen
om Gud, Jesus, religion, kirke, dåb, alt det,
jeg tænkte om Kristendommen, det var slet ikke det, jeg læste.”

Jeg begyndte på en bibellæsningsrejse

Jeg begyndte at læse, lytte og studere biblen og biblens budskaber. Og efterhånden som jeg begyndte at forstå og erfare, gik det op for mig, at alt jeg troede, der stod i biblen om Gud, Jesus, religion, kirke, dåb, alt det, jeg tænkte om kristendommen, det var slet ikke det, jeg læste. Jeg fik en helt klar følelse af, at dén dybe tallerken, jeg havde samlet en del skår til gennem årene, den fik jeg pludselig foræret.

Brudstykker af sandhed er ikke fuldstændigt Sandheden. For ja, det er mange brudstykker af sandhed, vi får fortalt mange steder, men det er aldrig den fuldstændige sandhed. Den fik vi fortalt af Jesus.

Gradvis begyndte jeg at forstå

Der var også mange ting, der ikke gav mening for mig i biblen – jeg havde som sagt en hel mur af negative overbevisninger om religion – og jeg mødte især i starten meget modstand på at læse biblen. Der er også stadig noget, der ikke giver mening. Men der er også noget af det, der ikke gav mening for mig i starten, som giver god mening for mig nu.

Jeg kan huske, at jeg stillede min veninde mange spørgsmål. Noget i mig ledte helt sikkert efter beviser for, at hun var den, der var på afveje. Men samtidig kunne jeg bare mærke en nysgerrighed og en villighed til i det mindste at prøve at forstå. Jeg fulgte derfor min venindes anbefalinger, ”Bare start med det, der taler til dig, så skal resten nok tale til dig en anden gang. Gud vil åbenbare det for dig efterhånden.”

Så alt det, jeg mødte, der ikke gav mening, det forsøgte jeg at gemme til senere. For samtidig, når jeg mødte noget, der gav mening for mig, jamen så gav det bare virkelig god mening! Så gav det så meget mening, at jeg ofte græd af lettelse, af taknemmelighed og af glæde og det var ikke bare sådan et øjeblik, jeg kunne mærke, det rodfæstede sig i mig.

Jeg lærte at kende Jesus, som han virkelig er

Det, der talte mest til mig længe, var Jesus’ undervisning. Det er dén dybe tallerken, jeg talte om. Sådan kan jeg i hvert fald bedst forklare det. Livet er slet ikke så kompliceret, som det bliver gjort i især New Age. Efterhånden, som jeg lærte Jesus at kende, blev jeg klar over, at han slet ikke er religiøs. At han slet ikke er, som jeg troede, han var. Jesus’ budskab og det at følge Jesus og så den religiøse kasseformede tro med regler og undertrykkelse. Det er to helt forskellige ting.

Vores frie vilje er givet os af Gud selv

Det er jo det, der er kernen i det hele – at Gud gav os vores frie vilje til at vælge ham til eller fra. Til at vælge Jesus til eller fra. Men når vi vælger ham til, vokser lysten til at være lydig og gøre hans vilje, og alt andet føles pludselig mere og mere forkert.

Se også