Tro, Håb & Inspiration

Nyt samarbejde giver bedre uddannelsestilbud

Mariager Højskole indgår nyt samarbejde om bacheloruddannelse, som betyder flere muligheder.

Mariager Højskole’s Academic Board: Peter Makovini (tv), Leif Petterson og Jonathan Bisgaard (th).

På Mariager Højskole kan eleverne tilvælge en bacheloruddannelse i teologi som et supplement til et traditionelt højskoleophold.

I den forbindelse indgår skolen et nyt samarbejde med det australske og pentekostale uddannelsescenter AlphaCrucis College, hvilket dermed erstatter det hidtidige samarbejde med Harvest Bible College.

Fra 2018 har Harvest Bible College og AlphaCrucis valgt at slå sig sammen, og er nu en af de største udbydere af kristen uddannelse i Australien inden for teologi, tjeneste, mission, management, rådgivning og socialvidenskab. Skolen har således et bredere uddannelsestilbud end før.

AlphaCrucis har 14 lærere på doktoralt niveau og har dermed et godt forskningsmiljø, som kan uddanne helt op til PhD niveau. Deres bagland er Australian Christian Churches (Assemblies of God), og er derfor også kendt i pentekostale sammenhænge over hele verden. Hillsong College Sydney får også deres akkreditering herfra.

Positivt samarbejde

Et team bestående af tre af højskolens ansatte har ansvar for at koordinere, vejlede og udvikle bacheloruddannelsen. Det består af Peter Makovini, som tager sig af akkreditering, økonomi og det daglige samarbejde med AlphaCrucis.

Leif Petterson har det overordnede ansvar for Højskolens undervisningskvalitet og indhold. Endelig bliver Jonathan Bisgaard ansvarlig for vejledning af elever.

Leif Petterson er i stor forventning til samarbejdet med AlphaCrucis.

– Vi har en god kontakt til lederen for hele uddannelsescentret Stephen Fogarty. Han planlægger en rejse til Danmark for at styrke vores kontakt, hvilket vidner om deres engagement, siger Leif. Han glæder sig over, at højskolen med dette samarbejde kan styrke det akademiske niveau:

– Det giver en enestående mulighed for alle, som ønsker at uddanne sig i tjeneste. Vi kan tilbyde en uddannelse, der både vægtlægger akademiske undervisning, hands on erfaring med aktivt arbejde i kirker samt personlig coaching forløb. Alt sammen er med til at udruste og udvikle unge i reel tjeneste, fastslår han.

10 får bachelorgrad i løbet af 2018

På nuværende tidspunkt er der 10 elever, som fuldfører en bachelorgrad i løbet af 2018. De nuværende Harvest-elever bliver overført til AlphaCrucis undervisningstilbud.

Mariager Højskole har netop udvidet sine faciliteter med en ny administrationsbygning og har derfor mulighed for at optage 10 ekstra elever i løbet af foråret.

Her kunne din reklame være
Se også