Tro, Håb & Inspiration

Hanna vil prioritere relationer og netværk blandt søfolk

Ny medarbejder i Sømandsmissionen skal bl.a. arbejde blandt søfartselever.

Hanna Pedersen har tidligere læst på Kristeligt Forbund for Studerendes Ledertræningscenter, så hun er fortrolig med formidling af trosstof i et ikke-kirkeligt miljø.

Hun er god til at skabe sammenhæng mellem værdier, opgaver og mennesker. Hanna Pedersen, Aalborg, er pr. 1. marts 2023 ansat i en nyoprettet stilling som undervisnings- og relationsmedarbejder i Sømandsmissionen.

Det er en pionerstilling, som primært retter sig mod søfartselever i Danmark. Hun kommer med stor erfaring fra blandt andet Aalborg Stifts migrantsamarbejde og projektet Elsk Aalborg International, som hun har iværksat. Som tidligere studerende på Kristeligt Forbund for Studerendes Ledertræningscenter er hun også fortrolig med formidling af trosstof i et ikke-kirkeligt miljø.

I et nye job skal Hanna være vært i en søfartselevcafe på Hotel Frederikshavn, invitere sig selv ind på søfartsskoler rundt i landet til fx fællestimer, tage kontakt til søfartselever og blandt andet invitere dem med på sejlture og arrangementer på Sømandsmissionens skib Bethel.

Hun skal danne fællesskaber, hvor man ikke er gæst, men føler, man hører til. Det kan være at spise sammen og hjælpes ad med forskelligt. Netværke og samarbejde med fx Nordlys, der er Sømandsmissionens ungdomsnetværk, er også på to do listen.

”Jeg kan godt lide at være med til at forme, inspirere og hjælpe andre med at mestre livet. I udgangspunktet husker jeg barndomsvennernes fædre, der var fiskere, men jeg har nok fordomme om søfart og søfartselever, som nogle der ombord er lukket inde i en dåse med hierarki, og som mest tænker på sex og kvinder. Jeg tror ikke METOO er nået til søfarten,” siger Hanna frimodigt. Nu må vi se om hun tager fejl.

Ingen tabuer

Hun er klar på at blive udfordret og har flere ideer til det nye arbejde. Fx kunne hun tænke sig at lave workshops om integritet og psykisk/fysisk grænsesætning uden løftede pegefingre fra hendes side. ”Tabu talks” mener hun. I en tryg og respektfuld ramme kan man forsøge at sætte ord på nogle af livets store spørgsmål. Måske kan man også vække noget nysgerrighed, så søfartseleverne kan nå frem til, hvad de vil og ikke vil:

”Jeg vil ikke have dagsordner for andre mennesker, men kan foreslå redskaber til at sætte ord på forskelligt – en værktøjskasse med muligheder.
Som kristen ved jeg, at hvert eneste menneske er elsket af Gud. At det ikke er det, jeg præsterer eller mine resultater, der giver mig værdi. Det vil jeg også gerne fortælle andre om. Den frihed, som er i det, er enorm. For hjerterne er urolige og længes efter at høre til hos Gud. Derfor skal vi i Sømandsmissionen blandt andet bygge bro mellem denne længsel og nysgerrighed,” siger Hanna Pedersen.

Her kunne din reklame være
Se også