Tro, Håb & Inspiration

HKGYM kom flot igennem sit første år

I løbet af året har klassen ræset mod hinanden i et Tøj-cut-cup fra 01.01.2019, hvor de har undladt at købe nyt tøj, så længe som temperamentet har kunnet klare det. Flere er stadig med.

”Jeg er færdig med at stræbe efter høje karakterer; nu vil jeg fokusere på at lære noget,” udtalte en ny elev på Hovedstadens Kristne Gymnasium. HKGYM har netop afsluttet sit første skoleår – sin jomfrurejse.

Skoleåret startede med få elever, men nu har skolen med succes gennemført et skoleår og en 1. g klasse som godkendt – og statsstøttet – uddannelsesinstitution. Og det er vi temmelig stolte af¸ lyder det fra skolens rektor, Sigbjørn Sørensen.

Skolen har netop rekrutteret lærere til det kommende skoleår, og også her er vi kommet rigtig godt i mål og kan melde ’pladen fuld’ – så alle gymnasiets fag nu er dækket af dygtige lærere, fortæller Sigbjørn Sørensen.

HKGYM har også kunnet ansætte en uddannelsesleder, Kurt West Rønne, der sammen med rektor skal varetage ledelse og administration af skolen fremover. Kurt West Rønne kommer fra en stilling som uddannelseschef på Campus Bornholm.

Nye krav til frie skoler

Rektor Sigbjørn Sørensen, der også var med til opstarten af Rudehøj Efterskole, sammenligner de to skoler og konstaterer, at det administrative og formelle ikke er blevet mindre siden efterskolens opstart. Tværtimod er der meget fokus fra ministeriet på de kristne frie skoler i disse år – herunder også gymnasierne. Derfor er det uhyre vigtigt, at vi er meget opmærksomme på at følge de anvisninger, regler og nye protokoller, der kommer fra Undervisningsministeriet, siger rektoren.

Færdig med karakterræs

Hovedstadens Kristne Gymnasium ønsker at henvende sig bredt med undervisning og samvær, der gennemsyres af stærke kristne værdier og højt fagligt niveau. Og det lykkes, vurderer Sigbjørn Sørensen og fortsætter: ”Eleverne er meget motiverede, laver deres lektier, men nyder samtidig helt exceptionelt godt socialt fællesskab med plads til den enkelte, til kollektivuger, lovsangsaftener og kortspil i frikvartererne.”

En elev til kommende skoleår satte ord på værdigrundlaget således: ”Jeg er færdig med at stræbe efter høje karakterer; nu vil jeg fokusere på at lære noget!” – og det rammer meget præcist, hvordan vores tilgang er til spændingen mellem på den ene side at skabe gode resultater gennem høj faglighed og trivsel, men også at det er det hele menneske, vi vil i dialog med som undervisere, fortæller Sigbjørn Sørensen.

En tværkirkelig skole

Kirkeligt kommer eleverne fra et bredt udsnit af kirkedanmark, men skolen ønsker også at være relevant tilbud for elever fra ikke-kirkelig baggrund, fordi de kristne værdier bare er gode at lave skole på, fastslår Sigbjørn Sørensen.

Skolen har ikke et defineret bagland som fx et kirkesamfund, så bestyrelsen har i de seneste måneder været i gang med at udvide skolekredsen til at omfatte repræsentanter for kirker samt kristne friskoler i Hovedstadsområdet og udvalgte landsorganisationer.

Skolen oplever god søgning til kommende skoleår, hvor der pt er en ny klasse indskrevet, men skolen forventer også at optage elever hen over sommeren og i efteråret.

Anna Petrea Pedersen fra Grønt Udvalg modtog på skolens vegne en smuk økologisk plante fra Grøn Kirke sammen med det allerførste certificeringsbevis, organisationen nogensinde har udstedt.
Grøn Certificering

Det grønne udsyn står centralt i skolens selvforståelse, og gymnasiet er netop blevet certificeret som ”Grøn Organisation” af Grøn Kirke under Danske Kirkers Råd.

– Anna Petrea Pedersen fra Grønt Udvalg på skolen tog på vegne af os alle imod en smuk økologisk plante fra Grøn Kirke foruden det allerførste certificeringsbevis, organisationen nogensinde har udstedt, slutter rektor Sigbjørn Sørensen.

Her kunne din reklame være
Se også