Tro, Håb & Inspiration

Godt begyndt med andet semester på HKGYM

Hovedstadens Kristne Gymnasium i Vanløse dyrker ”Væredygtighed”. I denne uge har HKGYM været på lejrskole med ekstra fokus på idræt og socialt samvær. Fra venstre ses Anna, Cecilie, Lucas og Anne.

Det siger lærerne:

Vi er pt. på lejrskole. Vi har lånt Skovbo Efterskole i deres vinterferie, så vi har en masse idræt, men også andre fag. Der er undervisning fra 8-17 og masser af socialt samvær under og efter undervisningen, fortæller uddannelsesleder og matematiklærer Kurt West Rønne.

Er I lykkedes med projekt ”nyt kristent gymnasium”?

– Ja!!! Vi har et gymnasium! Det er ikke store forhold, men det fungerer.
Vi har også haft stort fokus på ”væredygtighed”. Altså det med at vi ikke bare skal skabe studenter, men også hele mennesker, som kan begå sig og holde af sig selv og andre. Det ligger selvfølgelig meget i det, vi siger og gør i det daglige.

Passer på hinanden

Vi har elever, som ifølge vore undersøgelser er mindre stressede og pressede end andre, uden det tilsyneladende går ud over det faglige niveau. Vi er afhængige af elevernes hjælp. Selvom de hader det, så er rengøringstjansen med til, at de tager ansvar for deres gymnasium.

Jeg tror, de føler, at der bliver passet på dem, ligesom vi lærere også synes, de passer på os. Jeg møder kun forståelse selv, hvis noget lige kikser, eller noget ikke fungerer hos de andre lærere.

Det bliver ikke til klagebreve, men til venlige bekymringssamtaler, hvor vi finder ud af tingene.

Der er plads til alle på HKGYM, og blandt vores 41 elever er der både de resurse-stærke og de mere skrøbelige. Vi mener, at vi kan gøre alle til studenter, også dem, som har svært ved at begå sig på et stort gymnasium, fordi de bliver et nummer i rækken.

Alt i alt har vi lavet et gymnasium som et modsvar til rigtig mange af de ting, man kritiserer den danske ungdomskultur for. Stress, jag, druk, overfladiskhed. I stedet giver vi ansvar, udfordringer og nærhed til vores elever… eller rettere sagt: Vi giver det til hinanden, siger Kurt West Rønne.

– Vi er ikke så mange på HKGYM, så ingen bliver væk i mængden, siger lærer Daniel Høyerup.

Tætte relationer

Hvad er forskellen mellem et ”almindeligt” gymnasium og HKGYM?

– Her kan nævnes relationerne: Elevantal, lærerantal og ansatte i ledelsen. At vi er færre elever og lærere på HKGYM, giver mulighed for tætte relationer, både tættere elev-lærer-relationer og elev-ledelse-relationer.

Der er færre elever i hver klasse, hvilket giver mulighed for faglig fordybelse med den enkelte elev, fx i forbindelse med feedback. På et større alment gymnasium vil der i højere grad være tendens til, at hver elev bliver ”én i mængden.”

Undervisningen på HKGYM bærer præg af, at vi som lærere kender eleverne og har lettere ved at skabe en tryg relation til dem og et rum for god læring i sidste ende, siger lærer Daniel Høyerup.

– Her er der et godt fællesskab med lærerne, og det er naturligt at snakke om Jesus, siger eleverne om Hovedstadens Kristne Gymnasium.

Det siger eleverne:

– Hvad er det bedste ved at gå på HKGYM?

Anna van Eeden: Det er klart fællesskabet, vi kan snakke om alting, tro og alle mulige grineren ting.

Fællesskabet med lærerne, det er lidt ligesom efterskole, hvor vi også kan snakke om dybere ting og ikke bare det faglige. De er ikke bare en autoritet, som skal lære os alt muligt

Cecilie Larsen: Det er nice, at man har meget at skulle have sagt. Man kan godt sige til lærerne, hvis der er noget, man er utilfreds med, og så vil de godt lytte til os, og vi har meget indflydelse, fordi det hele er så nyt.
Vi har indflydelse, og vi bliver taget seriøst.

Lucas Yri: Det fedeste er kommunikationen, der er gode forhold, så vi kan indgå kompromiser med hinanden. Vi stoler på hinanden, lærere og elever. Det synes jeg ikke, jeg ser på andre skoler, vi kan komme, også når der er problemer.

Anna: Det er også, fordi vi er et lille gymnasium, på den måde får man et tættere forhold.

Anne Christensen: Jeg er enig med de andre. I forhold til andre gymnasier synes jeg, de snakker om, at man er heldig at få de gode lærere, men jeg synes, at alle vores HKGYM lærere er nice, (der er ikke noget at vælge mellem:)

Cecilie: Måske det bedste er, at det er naturligt at snakke om Jesus. Det kan man også snakke om, uden at man skal lægge begrænsninger på sig selv. Man kan dele sine trosoplevelser.

Fremtiden

– Hvad skal I bruge det til?

Alle: Det ved vi ikke endnu!!!

Se også