Tro, Håb & Inspiration

Hvem er du?

Forsøg dig frem, så du finder ud af, hvad der er rigtigt for dig. Se livet som en udfordring, så er det spændende at leve.

Fra bogen Hverdagsvisdom af Eva og Karsten Krath-Andersen. Se Hosianna.dk – Karsten var selv afhængig af alkohol og narko i mange år. Kristne hjalp ham fri af afhængigheden, og han holdt i flere år foredrag på over 100 skoler, klubber og andre institutioner for at advare unge. Karsten skrev bogen ”Pas på din frihed”. Den blev solgt i 12.000 ekspl.

Der er mange ting, der gerne vil programmere dig: skolen, vennerne, familien, arbejdet, massemedierne. Vær klar over, at de alle kommer til at påvirke dig. Lad dig ikke påvirke af hvadsomhelst!

Bedøm selv, om det er en god eller dårlig påvirkning, du udsættes for. Vælg det gode og lad det onde ligge.

Når du vælger noget, vælger du altid noget andet fra. Vælg det, som er sundt og godt både for dig og for mennesker omkring dig. Du må også lære at tage ansvar for dit eget liv og din tilknyning til andre mennesker.

Du er et unikt menneske. Der er kun én som dig. Derfor kan det være svært at forstå andre mennesker. Du må lytte til, hvad andre siger og forsøge at forstå dem, men du skal være dig selv, og du skal acceptere dig selv.

Alle mennesker har et billede af sig selv, som er dannet ud fra, hvad de har hørt eller set. Mange trænger til at få et forbedret selvbillede. Det er vigtigt, at man holder af sig selv, før man kan holde af andre mennesker. Hvis man hader sig selv, hader man også let andre mennesker og bliver misundelig på dem.

Der er forskel på at holde af sig selv og at være selvoptaget. Find balancen. Mennesker opmuntrer hinanden for lidt. Det må vi blive bedre til.

Hvis vi opmuntrer hinanden, styrker vi hinandens selvbillede og selvtillid.
Det er vigtigt at have gode venner og have et tilhørshold i en gruppe med et positivt livssyn. Dette er måske lige så vigtigt som at vokse op i et godt hjem. Det er også meget vigtigt, at man kommer af med den usikkerhed og angst, der klæber sig til så mange.

For at opnå det vil jeg give dig en illustration. Tænk på de ting, som du kan gøre uden at blive nervøs eller føle dig truet. Sæt en cirkel rundt om disse ting – så længe du er inden for denne ”tryghedszone”, har du det godt.

Tænk så på nogle ting, der ville gøre dig usikker, hvis du skulle udsættes for dem. Sæt disse ting uden for cirklen. Nu anbefaler jeg, at du bevidst begynder at beskæftige dig med de ting, der står uden for din tryghedszone, idet du ”indtager”disse områder skridt for skridt.

Sig tit dig selv: ”Jeg KAN gøre det!” Du vil komme til at opleve, at din tryghedszone bliver udvidet, du vil kunne klare flere og flere områder uden at blive nervøs, og både din kunnen og din selvtillid vil blive større.

Se også