Tro, Håb & Inspiration

Brigther vil styrke unge i ’eksil’

Efterårskonference tager fat på spørgsmål om det at være både ’himmel-boer’ og ’jord-boer’.

Brigther-arbejdsgruppen: Jamie Lieberkind, Christioffer Højgaard, Rasmus Jonstrup, Marianne Kjærsgaard, Camilla Kjelkvist-Born & Benjamin Byg.

Efter sidste års nedlukning inviterer Brigther igen til fælleskirkelig ungdomskonference. Konferencen afholdes i år i Mariager fra 20. – 23. oktober og har et spækket program med seminarer, aktiviteter, aftenmøder med spændende taler – og masser af hygge.

Temaet for konferencen er ”Eksil”. Om dette tema siger lederteamet:

”Vores hjem er i en anden verden. Som kristne er vores hjem nemlig hos Gud i hans rige, i Himlen, og på Den Nye Jord, som kommer en dag. Men alligevel bor vi her på Jorden. Vi er en del af det samfund, vi lever i, selvom vi er fremmede. Vi er danskere, og alligevel er vi Himmel-boere. Vi lever på fremmed jord. Vi er i eksil. Men hvordan lever vi så som borgere af Himlen her på jorden? Hvor meget skal vi tage del i kulturen i samfundet? Og hvor meget skal vi prøve at påvirke den?”

Det er nogle af de spørgsmål, der tages op på konferencen.

Glæde og forventning

Rasmus Jonstrup, som er konferenceleder ser med glæde og forventning frem til konferencen:

– Vi har forventninger til en konference fuld af ”sultne” unge, der ikke har haft meget ungdomsarbejde, lejre osv. i et par år nu. Der er 170 tilmeldt Brighter, som vi glæder os til at fejre konferencen med. Vi forventer Guds indgriben i mange unges liv, og at det kan gøre en kæmpe forskel for den unge generation i DK, siger Rasmus.

Han er en af talerne på konferencen, er lærer på Mariager Højskole og har skrevet bogen ”Gymnasietro”.

Der er inviteret dygtige talere, som både brænder for Gud og for de unge. Blandt dem er Mikael Wandt Laursen, som er generalsekretær i Frikirkenet, og Hans Martin Skagestad, som arbejder som evangelist for Troens Bevis og rejser rundt i Afrika og holder store kampagner.

Nogle af temaerne er ”At være i verden, men ikke af verden” ”Gode nyheder til samfundet” og ”At finde sit eget kald”.

Brighter er en fælleskirkelig ungdomskonference for unge mellem 17 og 27 år, som afholdes hvert år i efterårsferien. Drømmen er at samle så mange unge som muligt på tværs af kirkesamfund, for at ”disciple” og udruste unge i Danmark til at leve i en dybere relation med Gud og tjene ham.

Men man håber også at det resulterer i, at flere unge i Danmark kan få et møde med Gud, at de unge kan få relationer på tværs af kirkeretninger og ungdomsgrupper fra de lokale kirker bliver styrket.

Der er meget mere information om talere og temaer på hjemmesiden www.brighter.dk.

Her kunne din reklame være
Se også