Tro, Håb & Inspiration

Kulwa blev endelig befriet

Egon Falk viser de lænker, som familien var nødt til at binde Kulwa med, mens han var vanvittig.

– Under vor kampagne i Ishihimulwa, hvor 2400 nye kristne registrerede sig for opfølgning, stod hr. Kulwa pludselig ved siden af mig på platformen. Han var rystet og så ud til at befinde sig i en anden verden. Da jeg lagde min arm omkring ham, begyndte han at græde og forstod, at han ikke længere var i lænker. Han var virkelig fri!

I mange år havde hr. Kulwa være fuldstændig skør, vild og plaget af dæmoner, og hans familie havde været nødt til at lægge ham i lænker for at kontrollere ham. Djævelen havde nedværdiget ham til at blive som et dyr. Da hans familie hørte om vor kampagne, kom de med ham, så han kunne blive bedt for.

Herover ses hans i fredfyldt bøn og tak, efter at han var blevet befriet for den dæmoniske besættelse. Ligesom Jesus gjorde ifølge Markusevangeliet 5,1-20.

Guds kraft kom over hr. Kulwa, og dæmonerne måtte forlade ham, og han blev frelst og sat fuldstændig fri. Det var et helligt øjeblik som jeg aldrig vil glemme, og Hannah og jeg takker jer for al støtte, som gør det muligt for os at bringe Evangeliet til verden, fortæller den danske evangelist Egon Falk fra Tanzania. Deres næste kampagne er i september 13 – 18 i Msange.

Hannah og Egon Falks mission New Life Outreach kan støttes på mobile pay: 94 855.

Se også