Tro, Håb & Inspiration

Kristne unge må ikke bede på skolen

Norske myndigheder vil lukke munden på de unge kristne på skolerne.

En gruppe kristne elever på Sagatun Mellemskole blev nægtet at låne lokaler til deres frokostsamlinger. Norsk KFS samlede derfor ind til et telt, som de kunne bruge til samlingen, som nu var flyttet udendørs. Men heller ikke det tillod skolen.

I næsten 100 år har den norske kristelige studenterforening, som kan sammenlignes med danske KFS, haft lov til at mødes og bede og snakke tro på skolerne. Men den tid er måske forbi.

I efteråret 2021 blev en ny uddannelseslov sendt i høring i Norge. Denne lov omhandlede bl.a. regler for forkyndelse i skoler og på uddannelsesinstitutioner. Planen er, at den nye lov skal træde i kraft i 2024.

Men der er allerede sendt en skrivelse til alle forstandere og skoleledere om, at man ikke må tillade uddeling af bibler på skolerne, og at der ikke må forkyndes. Det har en flok norske skoleelever allerede fået at mærke.

Unge kristne afvist

Da en gruppe elever på Sagatun Mellemskole bad om lov til at låne lokaler til at gennemføre bibelstudier med fællesfrokost i frikvartererne, blev de blankt afvist af rektor: “Skolen skal være religiøst neutral”. Sådan lød ordren fra kommunaldirektøren.

De unge mennesker lod sig dog ikke slå ud af beskeden, men valgte i stedet at mødes på idrætspladsen, hvor de holdt deres samling.

Må ikke stille telt op

De unge ville ikke undvære deres frokostsamlinger, men mødtes ude på idrætspladsen i al slags vejr. Her kom det norske KFS på banen. De syntes ikke, det var ok, at de unge skulle mødes ude i regn og blæst, så de lavede en indsamling for at de unge kunne få et telt stillet op, som de kunne være i.

Men trods den vellykkede indsamling fik de unge ikke noget telt. Kommunen afviste blankt deres ansøgning om at få et telt stillet op. Dette med den begrundelse, at der ikke måtte holdes teltmøder i det fri.

Karl Johan Kjøde er generalsekretær for Laget (KFS i Norge). Han håber ikke, at den nye uddannelseslov fra 2024 kommer til at betyde, at kristne elever ikke længere har frihed til at samles i frikvartererne.

Ny tid for Norge

Det norske KFS har eksisteret og arbejdet på skolerne i snart 100 år. Om sagen siger generalsekretæren Karl Johan Kjøde:

”Den nye uddannelseslov træder først i kraft i 2024, samme år som det [Laget, Norges KFS, red.] fylder 100 år. Som loven fortolkes af nutidens politiske ledelse, kan det også hurtigt blive året, hvor de religiøse studenterfrivillige bliver forvist fra norske skoler. I så fald vil det være et trist sammentræf, der indvarsler en ny æra, hvor studerendes initiativ og åbenhed over for tro erstattes af passivitet og sekulær ensartethed.”

Frihed til samtale

Karl Johan Kjøde har dog et håb om, at det kan komme til at se anderledes ud og siger:

”Dette behøver dog ikke at være resultatet, hvis alle involverede er villige til at give de unge den frihed, som samfundet ellers afhænger af. Elevernes fritid, frikvarter og lange pausetid skal fortsætte i fremtiden – som i de sidste 100 år. Det betyder, at de frit kan tale om og samles om deres egen tro, uanset om de er kristne, muslimer eller sekulære humanister”.

Driver Jesus ud af skolerne

Dag Inge Ulstein, som er medlem af Kristeligt Folkeparti i Norge, siger om sagen:

”De politiske ledere og skoler gør alt, hvad de kan for at drive Jesus og kristen tro ud af skolerne. Skoleforeningen nægtes at bruge klasseværelser og nu også et telt i skolegården. Man kan jo undres over, om andre ungdomsforeninger også var blevet mødt med låste døre og forbud? Vi ser alle, at afkristningen har fået fart på, og at den har “sat sig” i det norske folk. Dette gælder så afgjort i den offentlige skole, hvor kristendommen snart er 100 procent fordrevet”.

Sagen har altså vakt stor opsigt i Norge, men desværre ikke løst problemet for de unge, som endnu ikke ved, hvordan muligheden for at mødes ser ud fremover.

Her kunne din reklame være
Se også